Έρευνα
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2009 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2009 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2009 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2009 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2009 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2009 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2009 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2009 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2009 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτεμβριος 2009 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2010 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2010 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2010 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2010 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2010 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2010 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2010 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2010 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2010 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2011- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2011 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2011 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2011 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2011 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2011- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2011 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2011 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2011 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2011 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2012 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2012 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2012 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2012 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2012 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2012- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2012- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2012 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2012 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2012 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2013 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2013 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2013 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2013 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2013 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2013- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2013- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2013 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2013 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2013 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2014- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2014- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2014 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2014 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2014 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2014- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2014- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2014 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2014 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2014 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2015- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2015- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2015- ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2015 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2015- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2015- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2015- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2015 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2015 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2015 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2016- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2016- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2016 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2016 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟΜάρτιος 2016 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2016- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2016- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2016 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2016 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟΣεπτέμβριος 2016 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2017- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2017- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2017 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2017 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2017 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2017- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2017- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2017 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2017 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟΣεπτέμβριος 2017 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2018- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2018- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2018 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2018 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2018 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2018- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2018- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2018- ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2018- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2018 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2019- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2019- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2019 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2019 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2019 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2019- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2019 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2019 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2019 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2019 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2020- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2020- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2020 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2020 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2020 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2020- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2020- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2020 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2020 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2020 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2021 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2021 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2021 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2021 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2021 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2021 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2021 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2021 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2021 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2021 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2022- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2022- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2022 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2022 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάρτιος 2022 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2022- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2022- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2022 - ΕΜΠΟΡΙΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2022 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2022 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
Αλλαγή  
Ερώτηση
Αλλαγή  
Ταξινόμηση
Αλλαγή  
Χρώματα
Αλλαγή  
«  
Υπόμνημα
Ερώτηση 1 από 16
[76.0%] καθόλου πιθανό
[11.0%] όχι και τόσο πιθανό
[6.0%] αρκετά πιθανό
[4.0%] πολύ πιθανό
[3.0%] ΔΞ/ΔΑ
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Σεπτέμβριος 2022- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Πόσο πιθανό θεωρείτε να ξοδέψετε κάποιο σημαντικό χρηματικό ποσό για εργασίες ανακαίνισης ή/και επισκευής-βελτίωσης σπιτιού κατά τους επόμενους 12 μήνες;
Will load here
Κατέβασμα έρευνας σε αρχείο Powerpoint  
Προβολή ερωτήματος σε αρχείο Excel  
»